PGD Rimske Toplice
RENT
na OFF
PGD Rimske Toplice
RENT
na OFF
airport_shuttleNajem avtodoma - CARTHAGO
RENT na OFF - Telefon040 564 560 RENT na OFF - Telefoninfo©rentnaoff.si
PGD Rimske Toplice
RENT
na OFF
PGD Rimske Toplice
RENT
na OFF
Rezervacija, varščina

Po potrditvi termina (kontakt preko telefona, E-MAILA, spletnega obrazca) najemodajalec najemniku posreduje ponudbo z veljavnostjo treh dni. Najemnik se obvezuje, da bo v treh dneh po prejemu ponudbe plačal 50% predračunske vrednosti, s čimer je rezervacija potrjena. Preostali znesek cene najema je najemnik dolžan plačati 14 dni pred dnevom prevzema vozila. Za rezervacije, ki so potrjene manj kot 30 dni pred predvidenim dnevom prevzema vozila se mora celoten predračunski znesek plačati v roku 3 dni po prejemu predračuna. Če najemnik plačil na izvede v zgoraj navedenih rokih, se šteje da se je odpovedal rezervaciji.
 

VARŠČINA ZA AVTODOM

Pred prevzemom vozila najemnik deponirati oz. predhodno nakaže na račun najemodajalca 1.500,00 EUR varščine. Varščina je namenjena za pokrivanje morebitnih stroškov, ki bi lahko nastali v času trajanja najema in za katere je odgovoren najemnik, kot npr.:airport_shuttle airport_shuttle airport_shuttle airport_shuttle airport_shuttle
RENT na OFF
airport_shuttle airport_shuttle airport_shuttle airport_shuttle airport_shuttle
airport_shuttle airport_shuttle airport_shuttle
RENT na OFF
airport_shuttle airport_shuttle airport_shuttle